2023-03-23 16:45:00

Zajedno više možemo - Prevencija i alternativa

Našu područnu školu u Marijancima te matičnu školu u Magadenovcu dana 14. i 15. ožujka 2023. posjetio je policajac u zajednici Policijske postaje Donji Miholjac, Robert Vrbešić te održao predavanje, za učenike 5.a, 5.b i 5.c razreda,na temu prevencije ovisnosti i alternativa za ovisnost.


Osnovna škola "Matija Gubec" Magadenovac